DIJAMANTIRANJE

Firma je trenutno u finalnom delu priprema za početak nabacivanja dijamanata na metal galvanizacijom. Dijamantiranje će se vršiti po namenama na sve vrste metala od stirije do vidije.

Namena je široka i ima primene u:
- metalnoj preradi za obradu svih vrsta tvrdih ( poboljšanih i kaljenih ) površina
- proizvodnja turpija i bijaksa za doradu alata
- noževa za struganje asfalta
- stakla, keramike
- porcelana
- ferita, silicija
- grafita, elektro-ugljika
- duroplasta
- plastike ojačane staklenim vlaknima
- prirodnog i umetnog kamena
- vatrostalnih materijala
- raznih zaštitnih prevlaka
- brzoreznog čelika
- alatnog čelika
- konstrukcijskog čelika
- čelika za ležajeve
- legiranih čelika
- itd…