RECIKLAŽA - NE BACAJ, RECIKLIRAJ!

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Veoma je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Mi se bavimo recikliranjem plastike i plastičnih masa poput, najlona, kesa, big-bag vreća, pet ambalaže itd.

Reciklaža je najbolji način da pomognemo svetu u kome živimo. Reciklažom uklanjamo deo otpada koji negativno utiče na prirodu. Novi stil života znači da pravimo sve više otpada koji nije biorazgradiv. Ne dozvolimo da uništimo našu planetu, zato NE BACAJ, RECIKLIRAJ!

Očistimo Srbiju
Očistimo Srbiju